landelijk vrijgestelde soorten


Geachte WBE-secretarissen,

Wij willen u graag informeren over het recente goedkeuringsbesluit van de provincie Drenthe betreffende het Faunabeheerplan Landelijk Vrijgestelde Soorten (FBP LVS). Dankzij deze goedkeuring kunt u weer uitvoering geven aan het beheer van de landelijk vrijgestelde soorten: Canadese gans, vos en zwarte kraai.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de goedkeuring van het FBP LVS geen beheer van houtduif, konijn en kauw mogelijk maakt. De recente motie brengt hier helaas geen verandering in. Voor een gedetaileerde uitleg waarom in Drenthe de landelijke vrijstelling voor deze drie soorten niet van toepassing is, verwijzen wij u naar het Faunabeheerplan (FBP).Met vriendelijke groet,
Nikkie van Grinsven

Technisch Medewerker


fbe | 04-07-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.