Politie legt oor te luister bij brancheorganisaties


Willem Schimmelpenninck van der Oije, directeur van de Jagersvereniging, en collega jurist Paul Timmer Arends waren onlangs op uitnodiging van de politie te gast op de Politieacademie in Apeldoorn. Daar spraken ze samen met de politie en vertegenwoordigers van andere brancheorganisaties zoals de KNSA en KNTS (verlofhouders, erkenninghouders, verzamelaars) over de ambitie van de politie om de dienstverlening van de Afdeling Korpscheftaken te optimaliseren.


De uitnodiging past bij de toenadering die al geruime tijd gaande is tussen vertegenwoordigers van politie en belangenverenigingen. Het besef is er dat we samen meer kunnen bereiken. Dat is in het belang van een veilige samenleving, en onze eigen achterban.

Er werd onder meer een uitvraag gedaan naar knelpunten die de aanwezigen ervaren bij de huidige dienstverlening van Korpscheftaken.


Kansen benoemen


Alle aanwezige partijen gaven vanuit hun eigen perspectief aan waar volgens hen kansen liggen. Voorbeelden van zaken die wij hebben aangestipt zijn:  • Participatie. Laten we intensiever samenwerken. En afstemming zoeken op landelijk, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Vanuit de Jagersvereniging zijn we daartoe in staat, en graag bereid.

  • Pluk het laaghangend fruit dat wordt beschreven door de commissie Wet Wapens en Munitie (Wwm). Dring bijvoorbeeld bij het Ministerie aan op de realisatie van een meerjarige digitale jachtakte.

  • Uniformeer bepaalde standaardtaken, en centraliseer die. Maar bedien je klanten zoveel mogelijk daar waar ze zijn. Dus: op een lokaal bureau of bij de mensen thuis.

  • Verder is er gevraagd om bij de verschillende processen (zoals verlenging) zoveel mogelijk de menselijke maat te hanteren. Wij zouden graag zien dat er meer vanuit vertrouwen in elkaar te werk wordt gegaan. Zet de burger centraal.


Aandringen


De ideeën en suggesties van de aanwezige partijen konden rekenen op een luisterend oor bij de operationele leiding van de politie, en de stuurgroep. Doel van het traject dat met deze startbijeenkomst is ingezet, is het ophalen van behoeften, en die op termijn waar mogelijk omzetten in gerichte dienstverlening. Omdat de hele organisatie moet worden meegenomen, neemt de politie hiervoor de tijd.

Van onze zijde zullen wij blijven aandringen op verbeteringen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Een eerste vervolgafspraak met een coördinator namens de afdelingen Korpscheftaken is al gemaakt.


Het bericht Politie legt oor te luister bij brancheorganisaties verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 19-01-2024

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.